"Αράχνη"

Γνωστή και ως Climbing asparagus fern, Lace fern, Climbing asparagus, Ferny asparagus.

Ανήκει στην οικογένεια Aparagus

Botanical name: Asparagus Setaceus

Nadine

12,00 €Price
  • Nadine Shah