Κεραμικό κασπώ με ξύλινη βάση

Ψηλή βάση:

1.Διάμετρος γλάστρας: 23.5εκ, Ύψος γλάστρας: 38εκ.

2.Διάμετρος γλάστρας: 32εκ, Ύψος γλάστρας: 51.5εκ.

3.Διάμετρος γλάστρας: 40εκ, Ύψος γλάστρας: 67εκ.

4.Διάμετρος γλάστρας: 52εκ, Ύψος γλάστρας: 87.5εκ.

5.Διάμετρος γλάστρας: 23εκ, Ύψος γλάστρας: 34.5εκ.

6.Διάμετρος γλάστρας: 30.5εκ, Ύψος γλάστρας: 43.5εκ.

7. Διάμετρος γλάστρας: 43.5εκ, Ύψος γλάστρας: 65εκ.

8. Διάμετρος γλάστρας: 55εκ, Ύψος γλάστρας: 82.5εκ.

 

Χαμηλή βάση:

9. Διάμετρος γλάστρας: 21εκ, Ύψος γλάστρας: 25.5εκ.

10. Διάμετρος γλάστρας: 29.5εκ, Ύψος γλάστρας: 34.5εκ.

11. Διάμετρος γλάστρας: 36εκ, Ύψος γλάστρας: 44.5εκ.

12. Διάμετρος γλάστρας: 47εκ, Ύψος γλάστρας: 62.5εκ.

13. Διάμετρος γλάστρας: 20.5εκ, Ύψος γλάστρας: 21εκ.

14. Διάμετρος γλάστρας: 28εκ, Ύψος γλάστρας: 29εκ.

15. Διάμετρος γλάστρας: 39.5εκ, Ύψος γλάστρας: 43εκ.

16. Διάμετρος γλάστρας: 50.5εκ, Ύψος γλάστρας: 57.5εκ.

Mr and Mrs High Heels

52,00 €Price
Color