Πιλέα

Ανήκει στην οικογένεια Clearwood

Γνωστή και ως Chinese money plant, Missionary plant,Pancake plant, Ufo plant, Lefse plant, Mirror grass

Botanical name: Pilea peperomioides

Dexy

17,00 €Price
  • Dexy Valentine